Tâm linh và đời sống

Chùa Xá Lợi: Quán đảnh Uế Tích Kim Cang

14:28 | 16/10/2016

300.jpgDiệu Thủy

Văn Hóa Việt Đức: Sáng ngày 13.10.2016, Ngài Minling Khenchen Rinpoche - Trưởng dòng Mindrolling đã quang lâm chùa Xá Lợi - TP. Hồ Chí Minh thực hiện buổi Pháp hội truyền Quán đảnh Đức Uế Tích kim Cang.

Theo Chương trình, Pháp hội bắt đầu lúc 9 giờ nhưng mới 7 giờ trong Chánh điện đã có hàng trăm Phật tử ngồi chờ. Đến 9 giờ, hai bên lối đi trong Chánh điện và ngoài sân chùa đã không còn chỗ trống.

Để Phật hóa và Pháp hóa lễ Quán đảnh, qua lời dịch của - Lama Ngawang Labsum là thầy Trí Không, trước khi thực hiện nghi thức Quán đảnh, Ngài Khenchen thông qua hình ảnh Đức Uế tích Kim Cang đã giới thiệu năng lực Thần phẫn nộ Uế Tích Kim Cang. Ngài chính là hóa thân của Đức Phật có thần lực tiêu diệt những mê muội, vọng tưởng xấu của tâm thức con người, đánh bại những điều ác, bảo hộ cho đức tin của người tu gắn liền với sự tu tập sẽ phát triển lòng từ, có tinh thần an vui.  

4.jpg

Ngài Minling Khenchen Rinpoche quang lâm chùa Xá Lợi

6.jpg

Ngài Khenchen tiếp xúc các vị Trụ trì chùa Xá Lợi

Buổi lễ bắt đầu bằng bài kinh cầu thỉnh Đức Phật quang lâm theo truyền thống đặc thù của Phật giáo Mật Thừa. Tiếng kèn nổi lên đồng với tiếng trống Chod lớn âm vang mang theo năng lực mầu nhiệm ban cho sự sống của những người con của Phật đang hiện diện nơi này, tăng lên lòng tín mộ với Phật giáo Mật Thừa. Cũng nhờ đó mà các giáo Pháp linh thiêng của Đức Phật tồn tại phi thường từ hàng ngàn năm qua cho đến ngày nay.

1.jpg

Bàn thờ Đức Uế Tích Kim Cang

2.jpg

Ngài Khenchen đang thực hiện nghi lễ Quán đảnh

Ngài Khenchen đã hướng dẫn Phật tử đọc lời quy y (nếu ai không muốn tu Pháp này thì không cần đọc). Các quán tưởng khi hành trì Nghi quỹ Uế Tích Kim Cang… Sau cùng là đọc thần chú  của Uế Tích Kim Cang tiếng Phạn.

3.jpg

Các Phật tử trong Chánh điện

8.JPG

Phật tử ngồi kín sân chùa Xá Lợi

Các Chư Tăng, Chư Ni, Phật tử sau khi nhận Quán đảnh là đã được Pháp hóa là đã biết cách quán triệt những nguyên nhân tạo nên cái khổ. Đức Phật đã từng dạy: “Ai thấy ta là thấy Pháp”. Đó cũng chính là lý do hàng ngàn Phật tử đã đến chùa Xá Lợi dự lễ Quán đảnh Uế Tích Kim Cang.  

Các tin mới hơn:


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: